Tiện ích

59/2018/NĐ-CP 23/07/2018 15:14
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.
Xem Thêm
Thông tư 04/2018/TT-BCT ngày 02/4/2018 23/07/2018 15:06
quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN.
Xem Thêm
Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 23/07/2018 14:50
 quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa
Xem Thêm
Quyết định số 2722/QĐ-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính 23/07/2018 14:36
 Áp dụng thí điểm quán lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh tại biển, càng hàng không dân dụng quốc tế
Xem Thêm
​Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính 23/07/2018 15:09
 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quỵ định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
Xem Thêm
Thông tư 03/2018/TT-BCT ngày 30/3/2018 23/07/2018 14:57
​nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2018.
Xem Thêm
Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg ngày 01/3/2018 của Thủ tướng Chính Phủ 23/07/2018 14:46
tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
Xem Thêm
Tỷ giá
Loại Mua Bán
Nguồn
Giá vàng
Nguồn
Phòng 01, Tầng trệt, Tòa Nhà Flora, Số 59 Đường 19, Khu Phố 2, Phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM
(028) 37408020 
           
 info@logisticsh-a.com                        Hotline: 
 093 123 9090
     
Hotline
Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ
093 123 9090